1. คิดด้านประโยชน์ของความทุกข์ จงคิดถึงประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลวร้าย เช่น เมื่อคนรักตีจากไป คนส่วนมากมักคิดว่าตนถูกรังเกียจ ถูกทอดทิ้ง ทำให้เกิดความทุกข์ยิ่งนัก ความทุกข์จะบรรเทาลงถ้าคิดด้านประโยชน์ของความทุกข์นั้น
  2. คิดหาเหตุผลหลาย ๆ ทาง การคิดหลายทางเป็นการให้โอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น ทำให้เป็นคนมีเหตุผล มีความยุติธรรม มองโลกกว้าง และตามความเป็นจริงนะครับ
  3. ไม่คิดแก้อดีต การคิดแก้อดีตทำให้เกิดความไม่พอใจในชีวิตปัจจุบัน ทำให้โกรธ เสียใจ ซ้ำซากไม่รู้จบ ถ้าคิดอย่างนี้ตลอดชีวิตก็ยากที่จะมีความสุขได้ เราควรมาพัฒนาความคิดเสียใหม่ เช่น ยอมรับว่าตัวเตี้ยจริง เป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ แต่ก็มีคุณสมบัติอื่น ๆ
  4. ไม่คิดอย่างคนพายเรือในอ่าง คือไม่คิดอย่างวนไปวนมาหาข้อยุติไม่ได้ ทำให้แก้ปัญหาไม่ตก ไม่ต้องห้ามคิด ตรงกันข้ามให้คิดต่อไป แต่คิดอย่างใช้สติและปัญญาเพื่อหาทางออกให้ได้