เป็นประเด็นมานานสำหรับเรื่อง Bettery ของ iphone ในเรื่องของการทำงานและประสิทธิภาพการใช้งานของ Bettery จนทำให้ได้เกิดฟีเจอร์การถนอม Bettery  ขึ้นมาช่วยให้ Bettery iphone มีการทำงานที่นานขึ้นกว่าเดิมสำหรับ ios13 ในการใช้งานบน iPhone6s ขึ้นไป กับฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้คุณถนอมการใช้งานของ Bettery บน iphone


วิธีการเปิดค่าการใช้งานเพื่อการถนอมแบตเตอรี่

  1. ตั้งค่า(setting)
  2. แบตเตอรี่(Bettery)
  3. สุขภาพแบตเตอรี่ (Battery Health)
  4. กดเปิดการใช้งานการชาร์จเพื่อการถนอมแบตเตอรี่


ประโยชน์ของโหมดการถนอมแบตเตอรี่ จาก ios13

  1. ในขณะที่คุณได้ชาร์จแบตตอนคุณหลับ ระบบการทำงานการถนอมแบตเตอรี่จะชาร์จได้เพียง 80% เท่านั้นและเมื่อคุณใกล้ตื่นแบตเตอรี่จะเพิ่มอีก 20% ชาร์จให้คุณเต็ม 100%
  2. เป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เนื่องจากการชาร์จแบตเตอรี่บนานเกินไปจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานเร็ว(แบตเสื่อม)